Vostek

VVS-Projektering

KOMPETENS – KVALITÉ – ENGAGEMANG

Kontakta oss

Välkommen!

VOSTEK är ett VVS-konsultföretag som utreder, projekterar och utför besiktnings- och kontrolluppdrag inom:
• Kyla
• Värme
• Vatten och avlopp

TJÄNSTER

Våra uppdrag innefattar nyproduktion, om- och tillbyggnad i befintliga fastigheter så som kontor, handel, bostäder, skolor, industrilokaler, äldreboenden, restauranger, idrottsanläggningar mm.

Våra tjänster kännetecknas av ett stort engagemang och fokus att leverera optimala tekniska, ekonomiska och energieffektiva lösningar som uppfyller gällande myndighetskrav i kombination med ett gott inomhusklimat.

Utredningar/förstudier
Kostnadskalkyler
Energibalansberäkning
Kontroll & besiktning
Entreprenadbesiktning
Statusbesiktningar
Installationssamordning

Inom följande områden

• Kyla • Värme • Vatten och avlopp